Monday, July 2, 2012

Ibrah dari Sirah - Islam dan PerpaduanPerpaduan merupakan satu nikmat terbesar dikurniakan oleh ALLAH untuk umat Islam. Ia di asaskan di atas kesatuan aqidah, ibadah, akhlaq, matlamat dan cara hidup. Kesatuan dan perpaduan yang dibina di atas asas-asas ini melangkau sempadan bangsa dan keturunan, malah sempadan geografi. Segala perbezaan bahasa dan pertuturan serta warna kulit tenggelam dan cair dalam perpaduan yang bersifat global ini. Di sinilah sumber kekuatan Islam dan umatnya.
Nikmat perpaduan ini telah diperingatkan oleh ALLAH menerusi firmanNya yang bermaksud:
 "dan ingatlah nikmat ALLAH yang dilimpahkan ke atas kamu ketika mana kamu dahulunya bermusuh-musuhan, lalu ALLAH menjinakkan hati-hati sesama kamu, justeru dengan nikmatNya itu kamu menjadi insan-insan yang bersaudara"
Suku Aus dan Khazraj yang merupakan masyarakat peribumi Madinah bertelingkah dan berperang antara satu sama lain semenjak ratusan tahun. Masing-masing berusaha untuk menguasai tempat-tempat yang subur. Peperangan malah berlaku disebabkan oleh perkara yang amat kecil. Syiar hidup perkauman mereka ialah "bantulah saudara kamu samada ia menzalimi atau di zalimi"

Pertelingkahan peribadi antara dua orang yang berlainan suku akan menjadi isu perkauman yang perlu ditangani oleh semua anggota suku sebagai lambang kesatuan kaum. Tetapi kedatangan Islam menyahkan semua pertelingkahan ini, malah baginda menyatukan antara dua suku di atas semangat persaudaraan Islam yang melepasi ras dan suku keturunan lalu diberi nama yang satu sebagai lambang penggabungan mereka iaitu Ansar. Sejarah tidak pernah mancatatkan berlaku lagi peperangan di kalangan mereka setelah itu. Semuanya adalah kerana Islam. Seterusnya baginda mempersaudarakan antara golongan muhajirin yang baru tiba ke Madinah dan meninggalkan tanah air mereka iaitu Mekah dengan golongan Ansar. Inilah langkah bijak yang dilakukan oleh baginda sebaik tiba di Madinah sebagai langkah membentuk perpaduan yang memberikan kestabilan politik dan sosial bagi sebuah negara baru yang baru ditegakkan.Kesatuan dalam Islam dibina di atas agama. Agama berjaya menyatukan matlamat hidup manusia yang seterusnya membawa kepada kesatuan tempat rujuk . Ekoran dari itu lahirlah kesatuan cara berfikir dan bertindak. Justeru itu al Quran bukan sahaja menjelaskan kepentingan bersatu malah juga menjelaskan asas kesatuan. 
Firman ALLAH Taala yang bermaksud:
"berpegang teguhlah kamu dengan tali ALLAH dan janganlah kamu berpecah belah" ('Ali Imran: 103) 
Ayat ini menggesa manusia agar bersatu dan jangan berpecah belah. Dalam masa yang sama ia juga menjelaskan bahawa asas kesatuan ialah tali ALLAH iaitu al Quran. Apabila manusia berpegang dengan tali ALLAH mereka pasti bersatu dan berpadu. Apa yang menarik ayat 102 aali Imran sebelum itu mengajak manusia agar bertaqwa kepada ALLAH dan memastikan diri agar mati sebagai seorang muslim. 
Firman ALLAH bermaksud: 

Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kamu kepada ALLAH dengan sebenar-benar taqwa dan janganlah kamu mati melainkan sebagai seorang Islam('Ali Imran 102). 
Justeru ia mengisyaratkan bahawa perpaduan adalah syarat keimanan dan perpaduan mesti dibina di atas iman dan islam.

Persoalan yang timbul ialah bagaimana mereka disatukan? Menjawab soalan ini menuntut kita melihat kepada beberapa perkara di antaranya tempat rujuk dan matlamat hidup.Perbezaan pendapat di kalangan manusia tidak dapat dielakkan. Itulah lambang keistimewaan akal yang dikurniakan oleh ALLAH kepada manusia. Perbezaan pendapat inilah yang melahirkan kehidupan. Tetapi perbezaan pendapat mesti selari dengan asas yang telah ditetapkan oleh perlembagaan hidup yang menjadi rujukan mereka iaitu al Quran dan Hadis Rasulullah. Sebarang idea yang bercanggah dan tidak selari dengan kehendak al Quran dan Hadis mesti ditolak dan dikesampingkan. Percanggahan idea mesti dirujuk kepada sumber yang satu untuk mencari jalan penyelesaian. 
Justeru itu al Quran menegaskan:

dan sekiranya kamu bertelingkah dalam sesuatu perkara, maka kembalikanlah ia kepada ALLAH dan Rasulnya sekiranya kamu beriman dengan ALLAH. ( an Nisa': 59) 
Ayat ini secara jelas mengaitkan sikap merujuk ini sebagai syarat iman.

Setiap muslim meletakkan matlamat kehidupannya hanyalah satu iaitu mencari keredhaan ALLAH. Mereka mengharapkan syurga ALLAH dan takutkan nerakaNya. Apabila matlamat mereka adalah satu senanglah untuk mereka berpakat untuk mencari kesatuan cara dan tindakan kerana mempunyai satu titik pertemuan. Sebarang tindak-tanduk seharian mestilah mengarah kepada matlamat mencari keredhaan ALLAH. Justeru sebarang tindakan yang bertentangan dengan matlamat yang telah digariskan ini mestilah diketepikan dan di tolak.


Selepas peperangan Hunain berlaku satu peristiwa yang boleh menggugat kesatuan umat Islam ketika itu. Umat Islam mendapat harta rampasan perang yang amat banyak di dalam peperangan Hunain. Tetapi baginda mengarahkan agar harta tersebut dibahagikan kepada tentera di kalangan orang Mekah yang baru sahaja memeluk Islam selepas pembukaan Kota Mekah. Ini menimbulkan rasa kurang puas hati di kalangan sebahagian tentera Islam yang datang bersama Rasulullah dari Madinah dan telah lama memeluk Islam. Mereka merasakan bahawa mereka lebih berhak untuk menerima harta rampasan tersebut lantaran mereka telah lama bersama Rasulullah sedangkan orang-orang Mekah baru saja memeluk Islam. 
Apabila melihat kekecohan berlaku baginda telah menghimpunkan mereka dan memberikan satu ucapan :
 Wahai sekelian golongan Muhajirin dan Ansar! Bukankah aku dulu bertemu kamu dalam keadaan kamu masih lagi sesat? Justeru ALLAH telah memberi hidayah kepada kamu menerusiku? Dan bukankah kamu dulu aku ketemui dalam keadaan berpecah belah? Justeru ALLAH telah melunakkan hati sesama kamu menerusiku?

Kenyataan Rasulullah ini bertujuan untuk mengingatkan mereka bahawa nikmat Islam dan juga perpaduan yang telah mereka nikmati sedemikian lama sebelum pembukaan Kota Mekah yang hanya berlaku pada tahun ke8 Hijrah merupakan sesuatu yang lebih bernilai daripada harta rampasan perang yang ingin diberikan oleh Rasulullah kepada tentera yang baru saja menganut Islam.

Di dalam satu peristiwa yang berlaku di Madinah terdapat di kalangan Munafiqin yang cuba untuk membangkitkan semangat kesukuan di kalangan mereka. Mereka cuba untuk menimbulkan perasan marah Aus dan Khazraj dengan membangkitkan cerita tentang pahlawan-pahlawan yang telah mati ditangan pahlawan-pahlawan dari kabilah yang lain di dalam peperangan yang telah berlaku sebelum mereka memeluk Islam. Mereka hampir sahaja berjaya apabila ada di kalangan Ansar yang sudah terpengaruh. 
Tetapi baginda segera membendungnya dengan mengumpulkan mereka dan memberikan ucapan : 
"adakah semangat jahiliyah ingin kamu bangkitkan? Bukankah dulu kamu sesat lalu ALLAH memberikan hidayah? Bukankah dulu kamu berpecah belah lalu ALLAH menjinakkan hati-hati kamu?" 
Menginsafi kata-kata Rasulullah itu mereka lalu berpeluk-pelukan sambil menitiskan air mata.

Kejayaan Islam menyatupadukan manusia dan mengikat hati-hati mereka terletak pada kesatuan matlamat dalam kehidupan yang telah diikat menjadi aqidah setiap muslim walaupun apa bangsanya sekalipun. Manusia tidak mungkin dapat disatukan selagi matlamat kehidupan mereka berbeza. Matlamat kehidupan ini pasti menjadi jurupandu setiap insan untuk melakukan sebarang bentuk tindakan dan membuat sebarang keputusan.


Perpecahan pasti timbul di kalangan manusia apabila mereka mempunyai matlamat kehidupan yang berbeza. Adakah seseorang yang bermatlamatkan hidup hanya sekadar mencari keseronokan dapat berada di bawah satu payung dengan mereka yang hidup untuk mencari keredhaan ilahi? Lambat laun pertembungan pasti berlaku. Iaitu pertembungan antara kebenaran dan kebatilan. Pertembungan antara mereka yang menegakkan perintah ilahi dengan mereka yang menegakkan keinginan diri dan hawa nafsu. Mereka yang bermatlamatkan keredhaan Tuhan pasti akan cuba dan berusaha menurut perintah Tuhannya walaupun jiwa dan raga menjadi taruhan. Mereka yang bertuhankan nafsu pula pasti akan terus berjuang untuk memastikan kehidupan bernafsunya itu tidak berhalangan. Di sinilah pertembungan pasti berlaku. Kesatuan dan perpaduan akan dapat dicapai sekiranya mereka kembali ke pangkal jalan. Tidak mungkin kesatuan dapat dibina dengan mengorbankan nilai-nilai agama dan membiarkan kejahatan berleluasa dan terus berlaku. Justeru itu dapat kita nyatakan bahawa perpecahan adalah sesuatu yang pasti berlaku di kalangan manusia apabila wujudnya perbezaan matlamat dan kepentingan.

Ayat al Quran telah menegaskan bahawa manusia asalnya adalah umat yang satu. 
Firman ALLAH yang bermaksud : 

"manusia dulunya adalah umat yang satu. Lalu ALLAH mengutuskan para Nabi untuk menyampaikan berita gembira( tentang syurga) dan memberi amaran ( tentang neraka)" (al Baqarah: 213) 
Para ulama Tafsir di antaranya Ibnu Abbas, Imam at Thobari dan Imam al Qurtubi menjelaskan bahawa manusia asalnya umat yang satu kerana mereka beriman dengan ALLAH yang Esa. Kesatuan ini wujud selama 10 kurun setelah kewafatan Nabi Adam. Tetapi kemudian mereka sedikit demi sedikit mula meninggalkan agama ALLAH dengan menyembah patung berhala. Di sinilah titik permulaan perpecahan manusia. Golongan yang telah mensyirikkan ALLAH telah mewujudkan perpecahan di kalangan umat manusia kerana ketika itu manusia terbahagi dua. Satu golongan menyembah ALLAH dan satu lagi menyembah patung berhala. Justeru itu ALLAH mengutuskan para Nabi dan Rasul untuk kembali menyatukan mereka di atas nama aqidah yang benar.

Baginda pernah membacakan sepotong ayat kepada para sahabat yang bermaksud: 

" Dan sesungguhnya inilah dia jalanKu yang lurus maka ikutilah ia dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan yang lain nescaya kamu berpecah dari jalanNya. Demikianlah yang diwasiatkan kepada kamu mudah-mudahan kamu bertaqwa"(Al An`aam 153).
 Rasulullah kemudiannya mengambil ranting kayu dan membuat satu garisan yang lurus di atas tanah lalu bersabda: 
"Inilah dia jalan ALLAH yang lurus". 
Kemudian baginda melakarkan dua tiga lagi garisan di kiri kanan garisan pertama yang lurus tadi sambil bersabda : 
"dan inilah dia jalan-jalan syaitan yang banyak". 
Maksud baginda jalan-jalan yang banyak di kiri kanan yang lurus itu akan membawa kepada perpecahan. Sebaliknya sekiranya mereka terus mengikuti jalan yang satu iaitu jalan Islam mereka pasti bersatu padu di atas nama Islam.
Oleh kerana itulah rakan-rakan pembaca sekalian, solusi yang terbaik untuk dijadikan sebagai asas perpaduan ialah melalui medium pendekatan agama, iaitu Islam.
Sirah mengajar kita bagaimana masyarakat berbilang bangsa dan agama yang berpecah-belah pada zaman Rasulullah dulu berjaya disatukan atas dasar kesefahaman yang diselaraskan dengan garis panduan agama Islam. Begitulah yang telah berlaku, apabila Rasulullah diututskan oleh Allah SWT untuk membawa rahmat ke sekian pelusuk alam dengan membawa ajaran Islam, ianya berjaya menyelesaikan permasalahan ummat, tanpa mengira bangsa, agama, kedudukan, faktor geografi dan sebagainya, hanya dengan menggunakan pendekatan yang bersandarkan agama Islam.

Marilah kita sama-sama kembali kepada fitrah, iaitu mengembalikan semua urusan dan permasalahan kita mengikut landasan yang telah digariskan oleh agama, kerana ajaran Al-Quran itu tidak tertakluk pada zaman para anbiya sahaja, tetapi ianya berkekalan hingga ke akhir zaman, ajaran Al-Quran itu tidak tertumpu kepada bangsa arab dan timur tengah saja, tetapi sesuai untuk seluruh umat manusia di setiap pelusuk dunia.


Sangat merisaukan kita pada hari ini, sesetengah pihak seolah-olah tidak percaya lagi akan garis panduan hidup yang dianjurkan oleh agama seperti yang telah tertulis dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah, sedangkan perkara itu (ajaran Al-Quran) itu tetap kekal hingga ke akhir zaman.
Semoga sedikit perkongsian ini dapat menjelaskan serba sedikit tentang pengajaran yang berlaku daripada beberapa peristiwa pada zaman Rasulullah untuk memperlihatkan dan membuktikan bahawa jalan penyelesaian serta pengurusan yang dilakukan berdasarkan Islam adalah yang terbaik.

Sumber : Darul Fuqaha
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...